صفحه اصلی/ لیست محصولات
ثبت سفارش

کتاب مدل جهانی دیسک DISC معجزه ارتباطی هزاره سوم

قیمت : 300,000 ریال

EQ
تست بار _ آن

قیمت : 600,000 ریال

ابزار دیسک با گزارش خلاصه
ابزار دیسک برای کمک به مردم جهت درک بهتر خود و دیگران و بر مبنای خود ارزیابی طراحی شده است

قیمت : 350,000 ریال

ابزار دیسک با گزارش کامل
ابزار دیسک برای کمک به مردم جهت درک بهتر خود و دیگران و بر مبنای خود ارزیابی طراحی شده است

قیمت : 700,000 ریال

پرسشنامه NEO
پرسشنامه NEO يكي از جديدترين پرسشنامه هاي مربوط به ارزيابي ساخت شخصيت بر اساس ديدگاه تحليل عاملي است

قیمت : 200,000 ریال

SCL-R-90
SCL-90-R از مقیاسهای رایج در سنجش آسیب های روانی است. بنا به گزارشهای مختلف این مقیاس تک عاملی است و آسیب شناسی روانی عمومی را می سنجد.

قیمت : 400,000 ریال

گزارش MBTI
ابزار Mbti

قیمت : 100,000 ریال

تست مزاج
حدود 2000 سال قبل دریونان باستان ،بقراط حکیم پدرعلم پزشکی اولین تئوری شخصیت(رفتار)را پایه گذاری کرد.4 مزاج اصلی صفراوی،دموی،بلغمی وسودایی رامعرفی کرد.

قیمت : 150,000 ریال

گزارش Self LPI
ابزار Self LPI

قیمت : 800,000 ریال

سنجش میزان کوچ پذیری
سنجش میزان کوچ پذیری

قیمت : 360,000 ریال

آزمون هوش چندگانه
آزمون هوش چندگانه

قیمت : 250,000 ریال